Tuesday, January 23, 2007

N. H. Kleinbaum "Stowarzyszenie umarłych poetów"


AUTOR: N. H. Kleinbaum
TYTUŁ: "Stowarzyszenie umarłych poetów"

BOHATEROWIE:
-Neil Perry
-Todd Anderson
-Knox Overstreet
-Charles Dalton
-Richard Cameron
-Steven Meeks
-John Keating
i in.

CZAS AKCJI: rok szkolny 1959/60
MIEJSCE AKCJI: Akademia Weltona

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Akademii Weltona przybywa nowy nauczyciel angielskiego, John Keating. Jednak różni sie on nieco od pozostałego grona pedagogicznego, ponieważ ma własne metody nauczania, sporo różniące sie od tych praktykowanych przed innych nauczycieli.
Grupka przyjaciół, Knox,Charlie, Neil, Todd, Meeks, Pitts i Cameron przez przypadek dowiadują się o dawno już zapomnianego Stowarzyszenia Umarłych Poetów, którego członkiem m.in. był ich profesor, pan Keating. Cłopcy postanawiają odnowić to stowarzyszenia zainspiraowanie słowani nowego nauczyciela angielskiego i w tajemnicy spotykają sie w grocie położonej poza terenem szkoły, gdzie na przemian czytają poezję.
Wraz z zasadą jaką nauczył ich nowy profesor chłopcy starają sie "Chwytać dzień" i odkrywają swoje talenty. Mimo surowego zakazu, Neil postanawia zostać aktorem i wystąpić w sztuce wystawianej w pobliskiej szkole.
Ojciec Neila, który był na przedstawieniu zabrania synowi dalszego uczęszczania na zajęcia teatralne oraz zabiera syna z Akademii.Zrozpaczony chłopiec popełnia zabójstwo za które wszyscy oskarżają profesora Keating, który dostaje wymówienie. Jednak jego nauki oraz słowa na zawsze zostają w sercach uczniów.

No comments: